ПРОЕКТИ 2016 – 2017 учебна година

ТВОЯT  ЧАС

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 2014-2020 г.

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

        Училището предлага 5 извънкласни дейности, които имат за цел преодоляване на обучителните затруднения на учениците и дейности по интереси, които да развиват техните способностите.

> Арт дизайн на кетърингово събитие;

Средиземноморски вкус и аромат

    Учениците от 12 в клас  от ПГТ „Алеко Константинов“ –гр. Поморие, участващи в кръжока „Арт дизайн на кетърингово събитие“ по проект “Твоят час“  с ръководител Светла Калева , приключиха обучението си по „Чуждестранна кухня“. Вдъхновени и провокирани от кулинарното многообразие, те изготвиха табло на тема: “Вкусен полъх от средиземноморието“.

    Най-активните участници-Фанка Манолова, Георги Арабаджиев, Андрей Михайлов, Мехмед  Сали, Анка Томова и Димитър Статев, разработиха рецепти на най- популярните национални ястия от Италия , Франция , Испания , Гърция и Турция.Към всяка рецепта бяха добавени и снимки.

    Със заниманията си в кръжока и с изготвените материали в края на обучението възпитаниците на гимназията  се запознаха  с  чуждата култура , потопиха  се  в един  завладяващ средиземноморски вкус и аромат и усъвършенстваха своите кулинарни умения .За любовта и образованието

> Екологичен мениджмънт в туризма;

  • представителна изява

 > Клуб здравословно хранене и здравословен начин на живот – 

– Карвингът – празник на масата

– Свети Валентин

– Приготвяне на комплексно меню- ученици и родители заедно

– Представителна изява

> Млад ресторантьор

още за групата

> Подготовка за НВО дигитални компететности  –  Материали за групата 

ТЕСТОВЕ НА ГРУПАТА

ТЕСТ1      ТЕСТ2      ТЕСТ3

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ НА ГРУПАТА

 


11 клас