СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГ по туризъм „Алеко Константинов “, гр. Поморие за периода 2020-2024 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Алеко Константинов” гр Поморие , общ. Поморие, обл. Бургаска за учебната 2020/2021 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” гр. ПОМОРИЕ през учебната 2020 / 2021г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2020-2021 година в ПГТ“Алеко Константинов“ гр. Поморие

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГ по туризъм „Алеко Константинов “, гр. Поморие

Дипломиране на Випуск 2020

26.06.2020 г. бе един вълнуващ празник за учители и ученици от ПГТ „Ал. Константинов“ в гр. Поморие – зрелостниците от Випуск 2020 г. прекрачиха за последен път прага на любимото училище.

Вълнение беше обзело класните ръководители г-жа Р. Андонова, г-жа Ж. Вълканова, г-жа Н. Кирякова, г-жа В. Байчева и абитуриентите на това последно и най-важно за тях събитие.

Г-жа Ангелина Мерджанова – представител на Сдружение с нестопанска цел ”Граждани за Поморие”, връчи награди за отличен успех на учениците Кристиана Турнова, Емил Биберов, Мелда Сюлейман и Калоян Тодоров.

44 дипломи за средно образование и 46 свидетелствата за професионална квалификация по професиите „Ресторантьор“ и „Хотелиер“ от дневна и задочна форма на обучение връчи г-н Валентин Карталов – директор на Професионалната гимназия.

Ръководството и педагогическата колегия на ПГТ „Ал. Константинов“ поздравява всички зрелостници, ученици и техните родителите, които в тези необичайни условия вложиха сили, енергия и творчество, за да завърши успешно една нетрадиционна учебна година. Бъдете здрави! Носете положителната енергия на знанието и устрема към нови постижения в личен и професионален план!

ПГТ “Алеко Константинов“ изпрати в електронна среда випуск 2020

На 14. 05. 2020 г. ръководството, класните  ръководители и колегията отбелязаха дистанционно завършването на дванадесетите класове. Събитието тази година протече по  различен и необичаен начин във връзка с мерките, предписани от Министъра на здравеопазването. Но макар и физически разделени, учениците и техните учители заедно емоционално съпреживяха тържествения момент чрез подготвена за случая презентация.

Особено вълнуващ бе този момент за класните ръководители г-жа Радостина Бреянова, г-жа Живка Вълканова и г-жа Николета Кирякова. Те отправиха своите пожелания и напътствени думи към зрелостниците.

Завършващите ученици бяха поздравени и от ръководството на гимназията.