Дипломиране на Випуск 2020

26.06.2020 г. бе един вълнуващ празник за учители и ученици от ПГТ „Ал. Константинов“ в гр. Поморие – зрелостниците от Випуск 2020 г. прекрачиха за последен път прага на любимото училище.

Вълнение беше обзело класните ръководители г-жа Р. Андонова, г-жа Ж. Вълканова, г-жа Н. Кирякова, г-жа В. Байчева и абитуриентите на това последно и най-важно за тях събитие.

Г-жа Ангелина Мерджанова – представител на Сдружение с нестопанска цел ”Граждани за Поморие”, връчи награди за отличен успех на учениците Кристиана Турнова, Емил Биберов, Мелда Сюлейман и Калоян Тодоров.

44 дипломи за средно образование и 46 свидетелствата за професионална квалификация по професиите „Ресторантьор“ и „Хотелиер“ от дневна и задочна форма на обучение връчи г-н Валентин Карталов – директор на Професионалната гимназия.

Ръководството и педагогическата колегия на ПГТ „Ал. Константинов“ поздравява всички зрелостници, ученици и техните родителите, които в тези необичайни условия вложиха сили, енергия и творчество, за да завърши успешно една нетрадиционна учебна година. Бъдете здрави! Носете положителната енергия на знанието и устрема към нови постижения в личен и професионален план!

ПГТ “Алеко Константинов“ изпрати в електронна среда випуск 2020

На 14. 05. 2020 г. ръководството, класните  ръководители и колегията отбелязаха дистанционно завършването на дванадесетите класове. Събитието тази година протече по  различен и необичаен начин във връзка с мерките, предписани от Министъра на здравеопазването. Но макар и физически разделени, учениците и техните учители заедно емоционално съпреживяха тържествения момент чрез подготвена за случая презентация.

Особено вълнуващ бе този момент за класните ръководители г-жа Радостина Бреянова, г-жа Живка Вълканова и г-жа Николета Кирякова. Те отправиха своите пожелания и напътствени думи към зрелостниците.

Завършващите ученици бяха поздравени и от ръководството на гимназията.

Слово по случай патронния празник в ПГТ „Алеко Константинов“

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители,

По традиция всяка година в деня на Светите братя Кирил и Методий ние отбелязваме патронния празник на училището. Ще направим това и днес -въпреки ситуацията в страната и независимо от условията, в които учим и работим. Защото трудни времена на изпитания винаги е имало и ще има. Но паметта може и трябва бъде съхранена. Училището също има памет, живот, традиции, които имаме дълга и отговорността да пазим и развиваме.

Тази година в условията на електронно обучение също ще почетем патрона на нашето гимназията, големия писател и  общественик Алеко Константинов. Ще си спомним за личността , която наричаха „будната съвест на своето време“. От честност и родолюбие  една нация винаги има нужда – и в дни на благоденствие, и в мигове на изпитания.

Нека в днешния празничен ден  да спомним и отдадем дължимото на Щастливеца. За своята България работи и пише той- остро е перото му, когато трябва да осъди обществените порядки след Освобождението,  силна обич  струи във всеки негов ред, вдъхновен от красотата на родната природа. От такова отношение към българското имаме нужда и днес. Той трябва да остане и да бъде нашият нравствен ориентир, мерилото ни за това как да живеем и да бъдем полезни на другите и на страната си. В това повече от всичко друго е смисълът на днешния празник, защото всеки от нас има своя паметник на Алеко в сърцето си,  отдава своята почит и благодарност към този значим българин и  безукорно честен човек.

Училищният двор ни събира всяка година, но по- важно от физическото присъствие пред паметника  е онова вътрешно усещане за принадлежност към едно училище, към неговия живот и традиции. Тях, уважаеми ученици, призовавам да пазите и да носите. Като патрона на гимназията си и вие бъдете добри, отговорни и честни хора.

На вас , колеги , желая все така съвестно и всеотдайно да давате своя принос  в образованието на учениците ни, да бъдете с тях в израстването им, в обучението, което ще им помогне един ден да се реализират и да успяват. Благодаря ви, че поехте предизвикателството, което постави пред всички ни електронното обучение. И се справихте. Бъдете здрави!

Честит празник!

Валентин Карталов – директор на ПГТ „Алеко Константинов“

6-ти май – ден на храбростта на Българската армия

   В България Гергьовден е обявен за национален празник, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Това е денят, в който се чества Свети Георги Победоносец, 6 май. Чества се също и като главен празник на овчаря.
Гергьовден е вторият най-празнуван имен ден в България след Ивановден, отбелязван от около 200 хиляди души. Той е и един от най-големите пролетни празници, съвпадащ с разцвета на природата. Затова е наречен още „цветен Гьорги“.