Съобщения

Уважаеми родители, приложено
Ви изпращам кратка информация относно единна електронна платформа за
образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ (Плакат.pdf) намираща се
на адрес https://edu.mon.bg/

За достъп до образователната платформа „Дигитална
раница“ е нужно да се извърши регистрация в платформата http://neispuo.mon.bg .
Стъпките нужни за регистрацията са описани нагледно в прикачения файл
„Регистрация Родител.pdf“. За успешна регистрация Ви е нужен ключ за да се
идентифицирате пред платформата, като родител на конкретния ученик.