Нов компютърен кабинет

Днес в нашето училище официално се  въведе в експлоатация ново технологично оборудване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ

 От този месец  учениците в ПГ по туризъм „Алеко Константинов”  се обучават в нов компютърен кабинет, разполагащ с шестнадесет  работни терминални станции.