ОТКРИТ УРОК ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО

На 09.11.2022 год. под ръководството на инж. Светла Калева бе проведен открит урок с учениците от XIA клас в час по микробиология и хигиена на храненето. Гости на събитието бяха г-жа Петя Петрова – началник на РУО – Бургас, г-жа Таня Колева – старши експерт по природни науки и екология в РУО  – Бургас, инж. Фотинка Въргова – директор на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, инж. Славчо Станелов – директор на ПГ по туризъм „Иван Вазов“ – гр. Несебър, г-н Валентин Карталов – директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Поморие, г-н Николай Янакиев – представител на работодателски организации, педагогически специалисти от професионални гимназии в област Бургас.

Тема на урока бе „Масленокисела ферментация“.  В хода на урока бяха съчетани традиционни и иновативни методи на обучение, както и използване на разнообразни дейности.  Г-жа Калева представи по интересен и интерактивен начин измененията, които настъпват в хранителните продукти при процеса на масленокисела ферментация. Огромен интерес предизвика и проведеното лабораторно упражнение за извършване на посявка от бактерии  върху твърда хранителна среда от млечен агар.  Целта бе да се усвоят начални умения за изолиране на бактерии от хранителен субстрат. Учениците показаха активност и знания върху учебния материал.

Г -жа Петя Петрова – началник на РУО – Бургас благодари на учениците за активното им участие и показаните знания, умения и компетенции, както и на г-жа Светла Калева за проявения висок професионализъм.