Европейски ден на Езиците

На 26-ти  септември 2022 г. учениците и учителите от ПГТ „Алеко Константинов“, гр. Поморие отбелязаха Европейския ден на чуждите езици. Европа разполага с истинско езиково съкровище: 24 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език.

Учениците изработиха плакати и украсиха фоайето на училището. Представена беше изложба на сувенири от различни европейски държави. Информацията, която съпровождаше изложбата спомогна за повишаване знанията и разбирането на културното и езиково разнообразие в Европа и за пораждане на по-голям интерес и любопитство към езиците и пътуването.

За всички възпитаници това бе един ден различен от другите.