УЧЕНИЦИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПОМОРИЕ ПОДКРЕПИХА КАУЗАТА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, РАВНОПРАВИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС

На 27. май под мотото „ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!“  учениците от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Поморие се включиха в  глобалната кампания на “Спешъл Олимпикс България” „ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА“.

Под ръководството на г-жа Недка Абрашева – ресурсен учител и г-жа Людмила Георгиева – старши учител по ФВС бяха сформирани четири смесени отбора от ученици със и без интелектуални затруднения, които имаха възможността да играят футбол заедно.

Инициативата на “Спешъл Олимпикс” се  превърна в мисия на ПГТ „Алеко Константинов“ – да организира спортни събития за ученици със СОП, като им предоставя устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, да проявят сръчност и бързина, както и да покажат уменията си в спорта на своите връстници..

Заедно в играта, хванати ръка за ръка, момичетата и момчетата превърнаха този ден в празник. Празник на сплотеността, уважението, грижата, верността и  приятелството!  Празник на толерантността и на вярата в човешките възможностите

ПГТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“- ПОМОРИЕ ПРАЗНУВА ЗРЕЛОСТТА

На 13. май Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“- Поморие изпрати Випуск 2022. На този ден за последен път чуха училищния звънец зрелостниците с класни ръководители инж. Светла Калева и г-жа Велка Байчева. Две паралелки от момичета и момчета,  които оставиха своя собствена следа в летописа на гимназията. Всеки от тях създаде своята малка история, като посвети пет години от своя живот на общата мисия – да израстват заедно, да се учат и работят като екип.

С предаване на училищното знаме от настоящите на бъдещите зрелостници бе поставено началото на церемонията.

Директорът на гимназията, г-н Валентин Карталов, приветства абитуриентите и им пожела успешна реализация, а дните им да бъдат изпълнени с любопитство, чувствителност, отзивчивост и състрадание, които са част от най-ценните неща в живота.

Г-н Антон Лалев, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, също поздрави зрелостниците, като им пожела успехи в професията. Той прочете поздравителен адрес от името на кмета на община Поморие Иван Алексиев, в който градоначалникът им  пожелава с младежки устрем, плам и вдъхновение да преодоляват дръзко и уверено препятствията, които ще срещнат по пътя си.

„Бъдете борбени и креативни в отстояването и постигането на вашите мечти и успехи. Бъдете добри хора и личности, прославящи името на нашето училище и държава. И нека житейската и професионална ви реализация е начало, което поставихте тук, в нашето училище!“ – бе посланието, което класните ръководители г-жа Светла Калева и г-жа Велка Байчева отправиха към напускащите училището млади хора.

Тържеството бе изпълнено с думи на гордост, думи на признателност и благодарност към учителите за всеотдайния им труд, за обичта, за споделените радости и тревоги по пътя на познанието и порастването.

Гости на тържественото събитие бяха и бивши преподаватели в ПГТ „Алеко Константинов”, г-н Симо Адамов, председател на Обществения съвет на ПГТ „Алеко Константинов“,  общественици и родители.

Денят се превърна в истински празник и за учениците от VIII и IX класове. Проведена бе викторина, посветена на патрона училището – Алеко Константинов – юрист, писател, публицист, демократ, пътешественик, един от малцината духовни аристократи и строители на съвременна България.

Поздравления за учениците от двата класа и за усилията, с които  подготвиха своето участие. Тържеството се превърна в истински празник на зрелостта.