Съобщение

Проект № 2019-1-BG01-KA102-061819

“Повишаване на професионалните умения на учениците от ПГТ „Алеко Константинов” – град Поморие в контекста на португалския опит и практики”

През 2019г. Професионална гимназия по туризъм град Поморие спечели  Проект “Повишаване на професионалните умения на учениците от ПГТ „Алеко Константинов” – град Поморие в контекста на португалския опит и практики”

През месец декември учениците, които желаеха подадаха документи за участие в проекта.

До този момент селекцията премина през следните етапи:

Първи етап: подаване на заявление за участие от учениците и вземане предвид на следните  критерии:

Успех по предметите по професионална подготовка – минимум добър

Мотивационно писмо за участие в проекта

Втори етап:

Тест по английски език ниво Б1

Устно интервю по английски език

Събеседване с психолог за комуникационни умения и работа в екип

След  селекцията на подали документи от 34 ученици   бяха допуснати 23 ученици за участие в курс по бизнес и икономически английски с продължителност от 60 часа, който ще се проведе през месеците февруари-април 2020г. , освен това ще бъде проведена педагогическа и културна подготовка от 20 часа , която ще включва усвояване на по- специализирани теоретични знания в областта ма туризма и туристическите услуги в контекста на португалския опит и практика, куктурата, нравите, обичаите, традициите и начина на живот на португалското общество.

Крайните ползватели на проекта от 20 ученици ще бъдат определени през месец май, след успешно завършване на курса и полагане на писмен финален тест и устен изпит по бизнес и икономически  английски език. На всеки участник издържал изпита ще бъде издаден Сертификат за владеене на бизнес английски с туристическа насоченост. , както и проверка на наученото от  педагогическа и културна подготовка за Португалия

20 –  ученици на 27.06.2020 ще отпътуват за Португалия, където ще участват в двуседмична работна практика в Apulia Praia Hotel

Практиката ще допринесе за подобряване на уменията на учениците: общуване в делова среда, презантационни умения, работа в екип, логическо мислене, организираност на задачите и др. Ще бъде изградена трудова култура и навици, което ще допринесе за по- лесна и плавна интеграция на бъдещето работно място. Ще се осъществи трансфер на придобити компетенции от учебна в реална работна среда и обратно, което ще повишишансовете на участниците за реализацията по специалността в България и чужбина.

 

Цветя за Апостола

Днешният 19 февруари бележи 147 години от гибелта на Апостола на свободата.

Пред паметника на Васил Левски в град Поморие, ученици учители от ПГТ „Алеко Константинов“ поднесоха цветя и отдадоха своята почит и признателност пред саможертвата на един от най-светлите и чисти образи в националната ни история.

На честването присъстваха кметът, заместник-кметът, общински съветници, представители на институциите, ученици и учители, общественици, граждани и гости на града.

Тази светла дата бе отбелязана и в ПГТ „Алеко Константинов“, гр. Поморие.  Ученици от XII „б“ клас  разказаха пред своите съученици за великото дело на Апостола, рецитираха стихове, посветени на Левски, сведоха глави пред подвига, пред саможертвата на един от най-смелите и честни синове на България и  дадоха обещание да обичат родината и предават на поколенията заветите на Дякона.

Господин Карталов, директор на училището, със затрогващо обръщение благодари на участниците и всички присъстващи за това, че на този ден отдават заслужен почит към един българин, който без отчаяние, но с много вяра, отдава живота си на България!

Тържеството приключи с едноминутно мълчание  пред паметта на Апостола.