Честит празник!

111 години от провъзгласяването на Независимостта на България бяха отбелязани в ПГТ „Ал. Константинов“

Тържеството започна със слово от г-н  Райко Георгиев, след което ученици от XI Б клас изпяха песента „ Моя страна, моя България”.