ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

НА 18.04.2017 година в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”гр. Поморие се проведеПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА  на групите по обучителни затруднения

  • „Арт дизайн на кетърингово събитие ”
  • “Млад ресторантьор“
  • Група „Подготовка за Национално Външна Оценяване на дигитални компетентности“

по Проект  „Развитие на способностите научениците и повишаване на мотивацията им за учене подготовка чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)“ – фаза 1.

Гости на последното занятие на групите бяха г-н Иван Алексиев – кмет на община Поморие, Илия Джингов -заместник кмет на община Поморие, родители и учители.

ПЪРВИ СЕ ПРЕДСТАВИХА  ГРУПАТА „АРТ ДИЗАЙН НА КЕТЪРИНГОВО СЪБИТИЕ”, КОЯТО Е С ДЕЙНОСТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ ГРУПА БЕ, преодоляване на образователни затруднения по професионално обучение по технология на кулинарни изделия за кетъринг.

НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗЯВА ГРУПАТА НАПРАВИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТ „КРАДЕЦЪТ НА ЯБЪЛКИ” , БЪЛГАРСКИЯ САЙДЕР.

Учениците от групата „подготовка за НВО на дигитални компетентности“ заедно с всички присъстващи попълниха онлайн анкета, направена лично от тях. С тази анкета те искаха да научат повече за мнението на присъстващите относно дейността по проекта.  Резултатите от онлайн анкетата бяха обработени в реално време и анализирани в края на представителната изявата.От 105 участници, включили се в анкетата, бяха избрани няколко, които получиха награди.

Учениците от XII „б“ клас участваха в групата„ Млад ресторантьор“с цел допълнителна подготовка по професията  „Ресторантьор“и бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Те представиха разработки по темата „ПРАЗНИЧНО МЕНЮ – СЪЧЕТАВАНЕ НА ХРАНИ С ПОДХОДЯЩИ НАПИТКИ“.   С празниците са свързани обичаите и духовността, надеждите за благополучие и късмет на българския дом и семейство. Честването на празника е неизменно свързано с подготовката на богатата трапеза от избрани гозби и напитки. Учениците представиха презентации за тристепенно меню за празниците  „Великден“ и Гергьовден“, което съчетаха с подходящи напитки.

Особен интерес предизвика представянето на новата професия в ресторантьорството- професията на сомелиера. Учениците Никола Стоянов и Огнян Стефанов презентираха основни пособия, техники, правила за избор, представяне и декантиране на вино.

Представянето на групата завърши с интересна и занимателна викторина, победителите от която бяха наградени от директора на гимназията г-н Д. Гильов.

Всички ученици от групите по обучителни затруднения получиха сертификати за успешно завършване на обучението си в проекта – фаза 1, връчени от директора на гимназията