Ученици от 8 „б“ клас почетоха паметта на Васил Левски

Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.

На 19. февруари  България губи една от най-внушителните фигури в своята история. Преди 151 години Васил Иванов Кунчев увисва на бесилото, за да се извиси в безсмъртието си като Левски – Апостолът на свободата. Ученици  от 8 „б“ клас   с класен  ръководител  г-жа  Златка  Иванова   подготвиха   рецитал, в който припомниха за живота  и делото  на  Левски. В  слово   за Левски  г-жа Христова, преподавател  по история и цивилизации ,   обърна внимание на  триединството  в  личността  му –  Духовник, Революционер и  Държавник.    Тя ни  напомни, че трябва да спазваме заветите на Апостола, да обичаме България и да и бъдем верни.