ПГТ “Алеко Константинов“ изпрати в електронна среда випуск 2020

На 14. 05. 2020 г. ръководството, класните  ръководители и колегията отбелязаха дистанционно завършването на дванадесетите класове. Събитието тази година протече по  различен и необичаен начин във връзка с мерките, предписани от Министъра на здравеопазването. Но макар и физически разделени, учениците и техните учители заедно емоционално съпреживяха тържествения момент чрез подготвена за случая презентация.

Особено вълнуващ бе този момент за класните ръководители г-жа Радостина Бреянова, г-жа Живка Вълканова и г-жа Николета Кирякова. Те отправиха своите пожелания и напътствени думи към зрелостниците.

Завършващите ученици бяха поздравени и от ръководството на гимназията.