Международния ден на толерантността.

Рано сутринтана на 15.11.2019г учениците от XII „б“ клас Ангел Манолов, Юлиян Павлос и Христо Атанасов  раздаваха флаери в училището. Коментираха с другите ученици кой и как трябва да е толерантен. Учениците Десислава Колева, Якуб Сюлейман, Сейхан Джелял и Денис Якуб изработиха табло на толерантността. А Мелда Сюлейман и Стефан Георгиев проведоха лекция, посветена на ,,Дена на толерантността“.