НЕ на тормоза в училище

      Учениците на гимназията  казаха „НЕ“ на тормоза в училище.  Тази година мотото на занятията бе „Заедно срещу тормоза“.

      Организираха се мероприятия в часа на класа, подготвено беше информационно табло, а учениците от IX „б” клас си подадоха приятелски ръце, изработиха свои правила на поведение в клас и ги поставиха на видно място в класната стая, танцуваха и се забавляваха. По този начин учениците изразиха своята позиция и казаха – не на насилието!