Представителни изяви по проект „УСПЕХ“

Представителни изяви по ПРОЕКТ УСПЕХ BG 051РО001 – 4.2.05-0001 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ проведоха учениците от ПГТ “Алеко Константинов” гр. Поморие.

   Всеки един от клубовете представи своята дейност  пред сградата на НЧ “Просвета 1888”. Така гражданите и гостите на града имаха възможността да се запознаят с естеството на работа на извънкласните дейности в училището.

      Възпитаниците на ПГТ “Алеко Константинов”  бяха уважени от г-н Желязко Страволемов – Директор дирекция “Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”, г-н   Илия Джингов – заместник кмет  образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт, г-н Янчо Илиев – заместник кмет  бюджет, финанси и счетоводни дейности и интелектуалци от гр. Поморие.