Профил на купувача

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор

Техническа спецификация

Обявление на възложена поръчка

Решение обществена поръчка 2020

Съобщение за отваряне на ценова оферта

Обществена поръчка за специализиран превоз на ученици от община Поморие до ПГТ „Алеко Константинов“ гр Поморие и обратно за всеки учебен ден от 01.01.2020г до края на учебната 2019 /2020г

Резултати от проведени пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка

Покана за пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка

*********************************************************************************************

Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Специализиран превоз на ученици от с. Косовец, с. Страцин, с. Бата, с. Белодол, с. Медово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Горица, с. Гълъбец, с. Порой, с. Ахелой до ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Поморие и обратно за всеки учебен ден на 2019г.”

*********************************************************************************************

Публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и обратно“ -2018г

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9070837 28.11.2017 г. Професионална гимназия по туризъм – Алеко Константинов, гр. Поморие „Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие за учебния период 01.01.2018год. –31.12.2018 год.” 08.12.2017 г.  16:00 ч.

Документация:

******************************************************************************************

ЗАПОВЕД РД-07-119 от 16.12.2016г

Публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и обратно“ -2017г

   ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9059453 05.12.2016 г. Професионална гимназия по туризъм – Алеко Константинов, гр. Поморие “Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно” е осигуряване на превоз на учениците учащи в гимназията, с постоянен / настоящ адрес в гр. Ахелой, с. Каменар гр. Каблешково, с. Медово с. Бата, с. Белодол, с. Страцин с. Косовец, с. Горица, с. Гълъбец,с. Порой до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно през 2017г. без ваканциите. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменати по – долу маршрути и в съответствие с утвърденото от страните маршрутно часово разписание 15.12.2016г.

******************************************************************************************

ПРОТОКОЛ РД    07 – 124 /30.12.2015г

 

Публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и обратно“ -2016г

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9048834 10.12.2015 г. Професионална гимназия по туризъм – Алеко Константинов, гр. Поморие “Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно” е осигуряване на превоз на учениците учащи в гимназията, с постоянен / настоящ адрес в с. Равда, гр. Ахелой, с. Каменар гр. Каблешково, с. Медово с. Бата, с. Белодол, с. Страцин с. Косовец, с. Горица, с. Гълъбец,с. Порой до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно през 2016г. без ваканциите. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменати по – долу маршрути и в съответствие с утвърденото от страните маршрутно часово разписание 29.12.2015 г.

Документация:


******************************************************************************************

Публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и обратно“ -2015г

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
 9036086 17.11.2014 г. Професионална гимназия по туризъм – Алеко Константинов, гр. Поморие “Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно” е осигуряване на превоз на учениците учащи в гимназията, с постоянен / настоящ адрес в с. Равда, гр. Ахелой, с. Каменар гр. Каблешково, с. Медово с. Бата, с. Белодол, с. Страцин с. Косовец, с. Горица, с. Гълъбец,с. Порой до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно през 2015г. без ваканциите. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменати по – долу маршрути и в съответствие с утвърденото от страните маршрутно часово разписание 24.11.2014 г

 

Публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и обратно“-2015г

Документация