Прием 2018/2019г

Прием по документи за учебната 2018 / 2019г

на ученици с основно

образование  след завършен VII клас

по професионално направление

„ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“

Професия
– ХОТЕЛИЕР –  8110101
– РЕСТОРАНТЬОР – 8110602
– ГОТВАЧ – 8110701

 

 

 

___________________________________________________________