Прием 2021 / 2022г

Утвърждаване на ДПП за област Бургас за учебната 2021/2022 г.

Прием по документи за учебната 2021 / 2022г

на ученици с основно

образование  след завършен VII клас

по професионално направление

„ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“

Професия – КОД

___________________________________________________________

БАЛООБРАЗУВАНЕ – (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)