Прием 2019/2020г

Прием по документи за учебната 2019 / 2020г

на ученици с основно

образование  след завършен VII клас

по професионално направление

„ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“

Професия – КОД
– Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения –  1113
– Кетеринг – 1114
– Производство на кулинарни изделия и напитки – 1115

 

 

___________________________________________________________