Учебни планове

Професионално направление ХОТЕЛИЕРСТВО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

Професия   ХОТЕЛИЕР

Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

Професия   РЕСТОРАНТЬОР

Специалност ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Професия   РЕСТОРАНТЬОР

Специалност КЕТЪТИНГ