ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ НВО

 ЮНИ 2016 г

   


 ЮНИ 2015 г


ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1;

ТЕСТ 1              ТЕСТ 2            ТЕСТ 3               ТЕСТ 4               ТЕСТ 5       

ТЕСТ 6               ТЕСТ 7

ТЕСТ 8

още  


ПРИМЕРНИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2;