За родителите

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА  2017-2018г

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.

Eсенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.

Коледна

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

междусрочна за І-ХІI клас

пролетна  за І-ХІ клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ  2017 – 2018 г

  • 21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
  • 23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
  • 25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

07.02.2018 г. – за I – XII клас
****************

НВО

12.06 – 16.06  2017 –  X клас  (Дигитални компетентности)

***************************

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

29.06.2018 г. – VIII – IX клас (18 учебни седмици )

13.07.2018 г. – X – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици
)


ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ

Ученически отдих и спорт

Център за отдих и обучение