ПРОЕКТИ 2011 – 2012 учебна година

Ателие "СТЪКЛОПИС" 

кръжок "КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КЛИП"


наименование на дейността от ИИД:  КУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ


наименование на дейността от  ИИД:   ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Регионално състезание 16-18.03.2012г. гр. Поморие

Пролетна кулинарна фиеста-Хисаря 2012г  Слави Салимов 9Б клас

Национален парк -РИЛА         Георги Георгиев 9А клас

Регионално състезание Поморие 2012г – Златина Ганчева 9А клас

IV Панорама на професионалното образование в гр. Пловдив 19-21.04.2012г Златина Ганчева 9А клас

„Жива кулинарна традиция” 27.01.2012г  Поморие – Ралф 9А клас


наименование на дейността от ИИД:  ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

Стъклопис – Слави Салимов 9Б клас