ПРОЕКТИ 2020 – 2021 учебна година

“Подкрепа на успех”

През учебната 2020-2021г.  ПГТ „Алеко Константинов“ продължава участието си в проекта „Подкрепа за успех“. Сформирани са три групи за допълнително обучение както следва:

  • Две групи по български език и литература в VIII клас с ръководител г-жа Цонка Камова
  • Една група по математика в X клас с ръководител г-жа Росица Иванова