ПРОЕКТИ 2019 – 2020 учебна година

Проект за мобилност,  по програма „Еразъм+”

на тема “Повишаване професионалните умения на учениците от

ПГ по туризъм – гр. Поморие в контекста на португалския опит и практики”

За първи път професионалната гимназия по туризъм в Поморие е одобрена за финансиране по Програма  „Еразъм+“, с проект: “Повишаване на професионалните умения на учениците от ПГТ „Алеко Константинов” – град Поморие в контекста на португалския опит и практики”.

Общо 20 ученици от 9.,10. и 11. клас,  от професиите „Ресторантьор“ и „Хотелиер”, ще бъдат изпратени на двуседмична работна практика в град Апулия, Португалия, през м. юни 2020 г.

Професионалният опит и на двете страни по проекта гарантира за успешното му изпълнение, като ще се осигури необходимата материална, техническа и експертна база за качествено провеждане на професионалната практика по специалностите: “Готвач”, „Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечение” и „Организация на хотелиерството”. Всичко това ще доведе до обмен на знания и професионален опит.

Практическата работа в португалски хотелски комплекс ще спомогне за разширяване мирогледа на учениците чрез работа в мултинационална среда, което ще ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда.

 

ДОКУМЕНТИ:

  1. Обява
  2. Формуляр-за-участие
  3. Заявление-за-съгласие-на-родител-настойник