ПРОЕКТИ 2019 – 2020 учебна година

Участие в Европейски проект на ученици от ПГТ

„Алеко Константинов” гр. Поморие

Наред със спечеления проект „Повишаване професионалните умения на ученици от ПГ по туризъм гр. Поморие в контекста на португалския опит и практика” Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” гр. Поморие  ще бъде партньор и в международен проект „Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО”, Call EACEA/37/2018 – Мрежи и пратньорства на доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) за финансиране и изпълнение от

Европейска комисия.

Проектът ще се координира от Европейската академия за международни грантове (EGInA) със седалище в централна Италия и ще бъде реализиран в сътрудничество с Европейски център за качество и три други експертни организации от:

 • Германия – Учебен институт Wisamar Лайпциг;
 • Португалия – Arts&Skills – организация за обучение и консултиране;
 • Белгия – Балеразъм – организация за подпомагане на „Еразъм+” дейности в Брюксел

Периодът на изпълнение е 2 години и има за цел да подкрепи създаването на пет национални мрежи на доставчици на ПОО в Италия, България, Германия, Португалия и Белгия, които имат за цел:

 • Стимулиране на комуникацията и сътрудничеството между доставчици на ПОО;
 • Разпространение на програми, инициативи и инструменти на ЕС;
 • Споделяне на добри практики сред доставчици на ПОО;
 • Стимулиране на изграждане на капацитет за ефективно изпълнение на европейски програми;
 • Насърчаване на участието на доставчици на ПОО и държави, които са слабо представени в европейски проекти за сътрудничество.

Десет ученици от ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие с един преподавател ще имат възможността да посетят Италия за 14 дни  и заедно със своите връстници  от останалите държави ще могат да обогатят своите познания, да придобият международен опит за обучение в чужбина, да създадат нови приятелства и натрупат незабравими впечатления.

__________________________________________________________________

Проект за мобилност,  по програма „Еразъм+”

на тема “Повишаване професионалните умения на учениците от

ПГ по туризъм – гр. Поморие в контекста на португалския опит и практики”

За първи път професионалната гимназия по туризъм в Поморие е одобрена за финансиране по Програма  „Еразъм+“, с проект: “Повишаване на професионалните умения на учениците от ПГТ „Алеко Константинов” – град Поморие в контекста на португалския опит и практики”.

Общо 20 ученици от 9.,10. и 11. клас,  от професиите „Ресторантьор“ и „Хотелиер”, ще бъдат изпратени на двуседмична работна практика в град Апулия, Португалия, през м. юни 2020 г.

Професионалният опит и на двете страни по проекта гарантира за успешното му изпълнение, като ще се осигури необходимата материална, техническа и експертна база за качествено провеждане на професионалната практика по специалностите: “Готвач”, „Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечение” и „Организация на хотелиерството”. Всичко това ще доведе до обмен на знания и професионален опит.

Практическата работа в португалски хотелски комплекс ще спомогне за разширяване мирогледа на учениците чрез работа в мултинационална среда, което ще ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда.

 

ДОКУМЕНТИ:

 1. Обява
 2. Формуляр-за-участие
 3. Заявление-за-съгласие-на-родител-настойник