ПРОЕКТИ 2014 – 2015 учебна година

 BG051PO0001-4.2.05-0001 УСПЕХ 

През 2014-2015 учебна година са сформирани 9 клуба за извънкласни дейности по проект УСПЕХ („Да направим училището привлекателно за младите хора”) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През настоящата учебна година по проект УСПЕХ са обхванати 135 ученици от IX до XII клас. Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието на младите хора в различни извънучилищни форми, съобразно техните интереси и потребности, ще спомогне те да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Да получат възможност за личностна изява в различни области на науката и изкуствата в неформална среда.

Това са: Клуб  „Информационен свят. с ръководител Бойка Тонозлиева В този клуб учениците се запознават с други редактори и приложни програми за създаване на мултимедийни образи и рекламни материали. Работейки в екип могат да създадат  конкретна компютърна система Получават възможности за търсене на образователни курсове и обучаваши програми в глобалната мрежа.

Студио „Арт-студио” с ръководител Живка Вълканова. Цели на това студио са свързани с това да се развият творческите способности на учениците, да се използва изкуството като превенция. Учениците от Арт-студиото развиват своите знания в приложното изкуство. До сега създадоха стъклописи, декупажи върху бутилки, изработиха икебани и кошници от подръчни средства израбиха картички за св. Валентин.

Кръжок „Кухнята на баба” с ръководител Велка Байчева.  В кръжока учениците се запознават с изготвяне на ястие  за традиционни български празници Запознават се с интересни техники за приготвяне  на стари рецепти с ястия които вече са позабравени.  Научават полезни съвети за традиционни бабини рецепти. Те прилaгат на практика своите идеи и интересни хрумвания за всеки един празник.

Кръжок „Магията на коктейла” с ръководител Златка Ватева. Целта на кръжока е да се усъвършенства здравословната култура на учениците, чрез опознаване  на  технологичния процес на приготвяне на смесени безалкохолни напитки.,

Клуб „Млад журналист” с ръководител Цонка Йорданова-Камова. Основна цел на този клуб – овладяване на основните журналистически жанрове, създаване на новина, репортаж,отразяване на събитие, срещи с дейци на културата. Учениците ще вземат интервюта по различни поводи и от различни личности – свои преподаватели, съученици и други ,

.

Клуб „Карвинг” с ръководител Живка Вълканова. Целите на клуба са:

  • Възпитание в усет за красота и хармония, чрез издълбаване на  изящни форми от плодове и зеленчуци. Правейки храната по привлекателна и апетитна.
  • Възпитаване в усет на красота и хармония

Клуб „Виртуални пътешествия в европейските столици” с ръководител Милена Иванова Целите на куба са:

  • търсене на информация и снимки в Интернет за общо представяне на държавите в Европа;
  • запознаване с културно-историческите и географските забележителности на страните;
  • виртуално пътешествие из столиците на европейските държави.

Клуб „Млад еколог” с ръководител Снежа Димитрова    Целите на клуба са: Обогатяване и допълване на общообразователната подготовка на учениците и придобиване на знания и умения чрез клубна дейност по екология, насочена към опазване  на околната среда      „Няма нищо по съвършенно от природата, затова трябва да я опазваме”. Защото Земята – това е нашият дом. От нашите действия зависи как ще го подредим. Колкото по-хармонично живеем с природата, толкова по-добре ще се чувстваме. Важно е да осъзнаем, че ние хората не стоим над природата, а сме част от нея

Кръжок „Молекулярна кухня” с ръководител Живка Вълканова.Учениците от кръжока имат възможност да научат и усъвършенстват съвременните начини за приготвяне и оформяне на ястията. Тайната на успеха е в постоянството, практиката и усърдната работа за развитието на таланта у един човек казаха кръжочниците на Директора г-н Гильов, при неговото посещение в извънкласната и извънучилищната  дейност.

.

 «Аз вярвам, че бъдещето е в младите хора и затова сме насочили усилията си в откриването и развитието на таланти в сферата на кулинарията. Работата с подрастващи ни дава успокоението, че младите надежди на България ще имат нужната подготовка, практика и увереност при започване на професионалния си път, а за нас ще остане удовлетворението, че сме предали знанията и опита си, който сме натрупали с годините” , сподели г-н Гильов.

Повече