За нас

logo PGT

Анхиалско училище носило името на Първия будител от възрожденската епоха- Паисий Хилендарски. В най-старата училищна летописна книга учебното заведение фигурира под името Анхиалско първоначално училище „Отец Паисий”. Началото на неговото построяване отнасяме в късната есен на 1910 г. Необходимостта от нова училищна сграда е продиктувана от трагедията, сполетяла града през лятото на 1906 г. В пламъците на големия пожар Анхиало е почти изцяло изпепелен. За известен период от време децата на Анхиало са лишени от възможността да се образоват. Едва през м.ноември с.г. учебните занятия са възстановени. Тогава училищното настоятелство наема пет класни стаи в различни къщи, оцелели от пожара.

PGT-2012

Споменът за училище „Отец Паисий” отдавна е избледнял в своята вековна годишнина. Може би само малката уличка край морето, която носи същото име, е запечатала превратностите на времето и усилията по не лекия път на духовното пробуждане на Анхиало.
Едно закъсняло Възраждане в нашия град, което допълнително е възпрепятствано от участие на България в няколко войни, природни бедствия, епидемии,затваряне на училища или настаняване на войници в тях.
Училището носи името „Отец Паисий” до 22ноември 1944 г., когато е преименувано на Политехническа гимназия „Георги Димитров”. Прословутата Поморийска гимназия, подготвила десетки випуски и многобройни възпитаници придобили научни звания и разнесли славата на училището извън пределите на България.
В продължение на 45 г. в някогашното училище „Отец Паисий”, се обучават учениците на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”.
Училище „Отец Паисий” е реална училищна сага.. Една институция с непроменен вековен статут.Извор на знания. Доказани успехи в областта на образованието. С ореол на Духовност.
Със средства, спечелени по проект” Обновяване на образователната инфраструктура-община Поморие – „Инвестираме във вашето бъдеще” предстои обновяване и модернизация на базата за обучение и възпитание на ПГТ „Алеко Константинов”. Един заслужен жест към училището, назовано от поколения поморийци с името на Първия будител от Българското възраждане.