ДЕН НА ЗЕМЯТА

На 22.04.учениците от ПГТ,,Алеко Константинов,, отбелязаха Деня на Земята. Училищният парламент с помощта на г-жа Душева, учител по химия и ООС, запознаха учениците с историята на празника.

Бяха изложени любопитни факти за Земята и съвети,с които можем да помогнем на планетата.

     Възпитаниците на ПГТ ,,А.Константинов“,, активно се включиха в подготвената викторина и играта ,,Екологични ситуации“

Тържеството приключи с оценяване на изложба,направена от отпадъчни материали,в която участваха ученици от осми и девети клас.

Водещите призоваха ,,Пазете природата, защото  тя е нашият дом”